Algemene voorwaarden springkastelen

Reservering van springkastelen:
 • De reservering van de springkastelen is definitief nadat deze door ons wordt bevestigd per e-mail.
Betaling van het springkasteel:
 • De betaling gebeurt via Payconiq of cash bij levering.
 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
 • Had u graag een factuur, dat kan. Gelieve dit te melden bij de reservatie.
 • Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de veertien dagen na de factuurdatum zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkel feit van niet-betaling een intrest van 12% per jaar worden aangerekend op het nog verschuldigd saldo.

Slecht-weergarantie :
 • Indien het slecht weer is, kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor levering in overleg met ons.
 • Nananunu zelf kan de verhuur ook annuleren vanwege het slechte weer alsook beslissen om een springkasteel vroegtijdig op te komen halen in functie van slecht weer.

Uurregeling:
 • We leveren en halen het springkasteel op na onderling overleg.
 • Helaas zijn wij ook onderhevig aan het verkeer maar doen we er alles aan om op tijd bij onze klanten te zijn.

Richtlijnen voor het plaatsen van de springkastelen:
 • Een vrije doorgang van minstens 1 meter is noodzakelijk om overal vlot te kunnen geraken.
 • Bij voorkeur plaatsen op zachte vlakke ondergrond, liefst gras. Indien dit niet mogelijk is, moet dit ook vermeld worden bij reservering.
 • Het springkasteel plaatsen op oneffen terrein of locaties waar puntige voorwerpen (vb. stenen) voorkomen, is helaas niet mogelijk.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden, deze is bestand tegen water behalve door Nananunu zelf (met specifiek materiaal).
 • De verlengkabels moeten steeds volledig afgerold zijn vanwege de veiligheid.
 • De toevoerbuis tot de blower moet steeds gestrekt liggen.
 • Het springkasteel wordt steeds door ons opgesteld en afgebroken, er wordt aan jullie gevraagd waar het springkasteel mag opgesteld worden.
 • Indien het springkasteel voor meerdere dagen gehuurd wordt, moet het ’s nachts uitgetrokken worden en dubbelgevouwen worden.
 • Hierbij moeten zowel de verlengkabel als de blower overdekt worden gestald.

Regen wat nu?
 • De springkastelen moeten opgeblazen blijven staan als het regent, enkel bij rukwinden of onweer, moet u het springkasteel aflaten en de blowers en verlengkabel binnen halen.
 • De springkasteelmuren kan u best zo snel mogelijk naar binnen plooien en het springkasteel dubbel plooien, zodat alles beschermd is tegen regen en wind.
 • Na de regen het springkasteel terug open leggen en opblazen, zodat het kan drogen.
 • Het dak geeft een beetje bescherming tegen de regen maar na een tijdje komt er water in het springkasteel als het blijft regen.

Wat mag zeker niet in het springkasteel:
 • Eten, drinken, schoenen, puntige voorwerpen, enz… zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel.
 • Ook water of andere vloeistoffen zijn verboden in het springkasteel.
 • Als wij na verhuring abnormale vervuiling vaststellen, zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen. De kosten zullen afhankelijk zijn van de mate van vervuiling.
 • De blower moet steeds blijven opstaan. Op het einde van de avond en bij slechte weersomstandigheden dient deze uiteraard wel afgezet te worden.
 • ’s Nachts moet de verlengkabel alsook de blower overdekt worden gestald.
 • Verder is het ook verboden om op de zijkanten en het dak van het springkasteel te klimmen.
 • Huisdieren (vb. honden, katten …) zijn verboden op het springkasteel.
 • Het gebruik van het springkasteel gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.

Er voldoet iets niet aan uw verwachtingen:
 • Vlak na de plaatsing bekijken huurder en verhuurder samen het springkasteel als laatste controle.
 • Hierna kan de huurder binnen het uur nog bellen naar volgend gsm nummer: 0474 12 84 98 om eventuele problemen te melden. Hierna wordt er niet meer onderhandeld.

Aansprakelijkheid :
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die de gehuurde goederen veroorzaken aan de ondergrond.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Voor meer informatie kan de huurder contact opnemen met zijn/haar verzekeringsagent.
 • Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.

Verantwoordelijkheid:
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de springkastelen tijdens de verhuurperiode.
 • De huurder moet de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen.
 • De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

Aanvaarding:
 • Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden.
 • Tijdens de plaatsing moet de huurder deze voorwaarden ook ondertekenen.